Waardebepaling bij transacties

Wat is mijn onderneming waard en wat krijg ik ervoor bij verkoop? Als u een bedrijf wilt overnemen(een bedrijfsovername) of uw bedrijf wilt verkopen is de waardebepaling een belangrijk onderdeel van het proces. Over de bedrijfswaarde en waardering van ondernemingen bestaan veel misverstanden. Bijvoorbeeld dat de bedrijfswaarde gelijk is aan de prijs die voor een (gelijksoortige) onderneming is betaald. Of dat het gelijk is aan het eigen vermogen of aan x-keer de winst. Tal van factoren kunnen echter van invloed zijn op de bedrijfswaarde bepaling. Bij bepaling van de economische waarde wordt onder meer gekeken naar de balansposities, de actuele waarde van het onroerend goed, de toekomstige winstverwachting en de contante waarde van alle toekomstige ontvangsten en uitgaven die samenhangen met de onderneming (discounted cash flow).

Bedrijfswaarde versus prijs

De prijs die uiteindelijk wordt overeengekomen tussen koper en verkoper is het resultaat van een onderhandeling en hoeft niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met de waarde. De prijs is onder meer afhankelijk van vraag en aanbod en bijvoorbeeld de toegang tot financiering. De optimale prijs wordt bereikt als op de markt vraag en aanbod in evenwicht zijn. Maar op de markt voor overnames is er vrijwel nooit evenwicht. Dit betekent dat de prijs en de waarde van een onderneming behoorlijk uiteen kunnen liggen. Er zal een transactie plaatsvinden als de waarde die de verkopende partij toekent aan het voortzetten van zijn onderneming lager ligt als de waarde die de kopende partij toekent aan het kopen van de onderneming. Op het transactiemoment zullen zowel de verkoper als koper dan waarde creëren.

Waardebepaling en prijstaxatie

Ten behoeve van de toetsing van het waarderingsonderzoek is het gebruikelijk om de uitkomsten van de waardebepaling  aan de prijsvorming op de markt te toetsen door multiple analyse. Dit is een relatieve prijs-methode. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen transactie multiples (gebaseerd op prijsvorming van aan- en verkooptransacties van vergelijkbare bedrijven) en prijs multiples (gebaseerd op de actuele prijsvorming van vergelijkbare sectoren en/of bedrijven op de beurzen. Toetsing vindt bijvoorbeeld plaats door middel van de volgende methoden:

  • Precedent Transaction Analysis (“PTA”) = Transactie multiple
  • Comparable Trading Analysis (“CTA”), per de waarderingsdatum of op een 5- jaars rolling basis (“Rolling CTA”) = Prijs multiple
  • Leveraged Buyout Analysis (“LBO”) = financiële multiple

Beschouwende partij

Het bepalen van de economische waarde is gebaseerd op de economische theorie van naar maximaal nut strevende en rationele economische subjecten, aangezien het toekomstbeeld van de beschouwende partij als leidend beschouwd wordt voor de waardering. Zo kan de waarde voor een strategische partij (de strategische waarde rekening houden met synergie voordelen) afwijken van de waarde voor een financiële partij (waarde stand-alone voor bijvoorbeeld private equity).

Vraag vrijblijvend advies aan

Waarderen is maatwerk. Daar hebt u dan ook een deskundige partij voor nodig. Value Drivers Business Valuators heeft alle kennis en expertise in huis om u juist te adviseren, zo zijn er diverse beëdigde Register Valuators werkzaam bij Value Drivers Business Valuators. Samen met u doorlopen we een aantal stappen. We stellen een plan van aanpak op, verzamelen de benodigde informatie en gaan vervolgens over tot de waardering. U kunt erop vertrouwen dat u daarna een gefundeerd en gekwalificeerd rapport in handen heeft, welke als uitgangspunt kan dienen voor een bedrijfsoverdracht.

Heeft u vragen? Stel ze direct en vrijblijvend.