Permanente waardebepaling, waarde creatie en managementparticipatie

Veel ondernemers weten de ondernemingswaarde van hun bedrijf op het moment dat zij deze willen gaan verkopen. Waarom is het nuttig om je bedrijf te waarderen? Niet alleen op moment dat jij wilt verkopen. Het is altijd belangrijk en nuttig om te weten welke factoren de waarde van je onderneming bepalen.

Wat is nu de intrinsieke waarde van je onderneming?

Zijn er manieren om de intrinsieke waarde van je onderneming te verhogen? Allemaal essentiële dingen voor nu en ook voor later als je van plan bent ooit je onderneming van de hand te doen. De waarde van een onderneming wordt bepaald door de verwachte toekomstige kasstromen van de onderneming, die toekomen aan de eigenaar. Dus niet de (te beïnvloeden) winst, maar de vrije kasstromen, rekening houdend met het plegen van de noodzakelijke investeringen.

Waardecreatie is iets anders dan winststreven.

Winst is een boekhoudkundige grootheid. Winst is niet per definitie geld in jouw portemonnee. Het gaat er om hoeveel geld jij straks in je hand krijgt als beloning voor je investering. Geld dat je in jouw hand verwacht te krijgen is waarde. In het verleden gerealiseerde winst is geen waarde.

Welke factoren bepalen de waarde?

Er zijn drie soorten factoren die bepalend zijn voor de waarde. Geld, tijd en risico.

  1. Geld: denk aan hoeveel geld is er nu in en uit gegaan?
  2. Risico:  het risicoprofiel van de onderneming. Hoe lager het risicoprofiel hoe hoger de waarde. Denk aan de afhankelijkheid van jou als ondernemer, de afhankelijkheid van die ene leverancier, de afhankelijkheid van die 1 of 2 grote klanten, de  concurrentiepositie, de afhankelijkheid van bepaalde medewerkers etc.
  3. Tijd: Naast de toekomstige geldstromen speelt tijdvoorkeur, ofwel de vraag wanneer de geldstromen vrijkomen, een belangrijke rol binnen het waarderen van een bedrijf. Wanneer worden welke geldstromen verwacht?

Hoe vergroot je de waarde?

Een  voor de hand liggende en meest zichtbare factor die de waarde positief beïnvloedt, is het zorgen voor stijgende positieve geldstromen. Dit kan door het verhogen van de inkomstenstromen en door het optimaliseren van de kostenstructuur. Ook heel belangrijk is de kapitaalbehoefte, waaronder wordt verstaan als de jaarlijkse investeringen in vaste activa en investeringen in netto werkkapitaal.

Het minimaliseren van investeringen in vaste activa is niet aan te bevelen. Dit kan direct of indirect de kwaliteit van de geleverde diensten of producten negatief beïnvloeden. Het kan de winstgevendheid van de onderneming en de continuïteit in gevaar brengen. Het is belangrijk dat ondernemingen blijven investeren in hun verdienmodel.

Wat wel kan geoptimaliseerd worden is het werkkapitaal. Een onderneming heeft een bepaald niveau aan werkkapitaal nodig om de kernactiviteiten te kunnen ontplooien. Dit kunnen bijvoorbeeld debiteuren zijn of voorraden.

Als een onderneming sterk groeit, ziet men vaak dat veel geld gaat ‘vastzitten’ in het werkkapitaal of dat de investering in het netto werkkapitaal hoog is. Dit betekent dat dit kapitaal niet vrij gebruikt kan worden en daarom niet bijdraagt aan de ondernemingswaarde.

Waardedenken is dus toekomstgericht denken.

Op koers houden van jouw bedrijf en managen van jouw processen houdt onder meer in dat je denkt in toekomstige geldstromen en stuurt op waarde. In tegenstelling tot dat je stuurt op basis van jaarcijfers, de boekhouding, van kosten en omzet, van het voorgaande jaar.


Managementparticipatie

Wilt u graag professionele begeleiding bij de opzet van een plan voor managementparticipatie? De deskundige Register Valuators van Value Drivers Corporate Finance in Rotterdam kunnen u helpen. Uw personeel vertegenwoordigt een grote waarde voor uw bedrijf. Wilt u uw personeel binden en extra goed motiveren? Kies dan voor managementparticipatie. Zo laat u uw management merken dat u de inzet van uw werknemers waardeert. U kunt kiezen uit verschillende plannen, zoals bonussen, opties en aandelenparticipaties. Het team van Value Drivers kan u precies vertellen hoe managementparticipatie de waarde van uw onderneming kan verhogen en wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende vormen.

Value Drivers

Kunt u deskundige hulp gebruiken bij het opzetten van managementparticipatie? U kunt vertrouwen op de specialisten van Value Drivers. Wij adviseren ondernemers op het gebied van onder meer waardemanagement, bedrijfsoverdracht, aankoopbegeleiding en managementparticipatie. Voor een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden kunt u kijken onder het kopje ‘diensten’.

Contact

Wilt u een plan opzetten voor managementparticipatie, maar bent u niet goed thuis in de bedrijfseconomische, fiscale en juridische aspecten? Wij wel. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 06-12989828 of via het formulier onder het kopje ‘contact‘.
Voor een uitgebreid overzicht van onze diensten kijkt u verder onder het kopje ‘diensten’. Voor meer informatie kan u ook onze brochures downloaden.

Heeft u vragen? Stel ze direct en vrijblijvend.