Deskundigenbericht

Wat is een deskundigenbericht in een gerechtelijke procedure?

Als een rechter niet de deskundigheid heeft om een bepaald aspect van een procedure te beoordelen dan kan hij een deskundige benoemen. Een deskundige kan bijvoorbeeld een medicus zijn aan wie een oordeel wordt gevraagd over de mate van invaliditeit of een arbeidsdeskundige aan wie een oordeel wordt gevraagd over de mogelijkheid aangepast werk te verrichten.

De rechter, die een deskundigenrapportage wenst, stelt beide partijen meestal in de gelegenheid zich uit te spreken over de vraag of zij één of drie deskundigen benoemd wensen te zien. En over de vraag of zij voorkeur hebben voor de benoeming van een bepaalde deskundige.

De rechter bepaalt ook welke partij (voorlopig) de kosten van de deskundige moet betalen; het kan ook zijn dat beide partijen de helft van de kosten moeten voorschieten.

Het is gebruikelijk dat de deskundige de kosten van het advies vooraf begroot en aan de partij verzoekt voorafgaand aan zijn werkzaamheden, een depot te storten.

De partij die door de rechter in het eindvonnis in het ongelijk wordt gesteld wordt ook veroordeeld om uiteindelijke kosten van het deskundige rapport te dragen.

Value Drivers
De deskundigen van Value Drivers Corporate Finance weten welke rol het begrip ‘deskundigenbericht’ speelt in een onderneming.

Contact
Wilt u er zeker van zijn dat uw deskundigenbericht goed geregeld wordt? Wij kunnen u helpen. Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen wij u vertellen wat wij voor u kunnen betekenen. U vindt onze gegevens en een contactformulier onder het kopje ‘contact‘.