Waardebepaling bij zakelijke geschillen

Bij een waardebepaling bij zakelijke geschillen is het van groot belang dat alle partijen de gelegenheid krijgen om hun standpunten toe te lichten (hoor en wederhoor).
De waarde van een onderneming maakt regelmatig onderdeel uit van een conflictsituatie tussen aandeelhouders, bijvoorbeeld bij het vertrek van een van de aandeelhouders. De visies over de waarde van de onderneming kunnen dan afwijken, omdat zakelijke feiten, emoties en conflicterende belangen allen een rol spelen. In deze situaties kan het advies van een onafhankelijke externe partij – al dan niet bindend – een uitkomst bieden. Bij de waardebepaling van een onderneming bij geschillenprocedures is een Register Valuator de specialist bij uitstek om advies te bieden. Hierbij kan de Register Valuator als partijdeskundige, maar ook als onafhankelijke deskundige optreden. In sommige gevallen gebeurt dit als gevolg van benoeming door de rechter.

Aandeelhoudersconflict

De meest voorkomende situatie waarbij een waardebepaling in het kader van een geschil wordt opgesteld, is bij geschillen tussen aandeelhouders of eigenaren van een onderneming. Een veelvoorkomende oorzaak is een meningsverschil met betrekking tot het te voeren financiële of strategische beleid van de onderneming. Zo kan een van de aandeelhouders de ambitie hebben om te groeien, waar een andere aandeelhouder niet mee instemt. Als een conflict tussen ondernemers dusdanig hoog oploopt dat de continuering van het bedrijf in het gedrang komt, dan biedt de uitkoop van één van de partijen mogelijk een uitkomst. De waarde van de onderneming kan hierbij het centrale discussiepunt zijn.

Overige zakelijke geschillen

Naast conflictsituaties tussen eigenaren van ondernemingen kan ook een conflict ontstaan tussen andere zakelijke partners. Voorbeelden hiervan zijn conflicten met de leveranciers, afnemers en conflicten tussen nabestaanden. In dergelijke gevallen kan een Register Valuator eveneens op onafhankelijke wijze de waarde van de onderneming of claim bij een zakelijk geschil in vaststellen. Zo kunnen de partijen met elkaar aan tafel kunnen om het geschil op te lossen en af te wikkelen.

Aanpak waardebepaling bij een zakelijk conflict

Bij een waardebepaling bij een zakelijk geschil is het gebruikelijk dat beide partijen de gelegenheid krijgen om hun standpunten toe te lichten. Zo wordt op transparante wijze een zo volledig mogelijk beeld gevormd van de onderneming en het geschil.

Second opinion

Wij kunnen u van dienst zijn door een reeds uitgevoerde waardebepaling te beoordelen, in de vorm van een second opinion. Hierbij wordt onder meer getoetst of de gehanteerde uitgangspunten economisch verdedigbaar zijn en of de waarderingsmethodes juist toegepast zijn. Na het toetsen van de eerder opgestelde rapportage zullen we in een persoonlijk gesprek onze bevindingen en aanbevelingen toelichten.

Heeft u vragen? Stel ze direct en vrijblijvend.