Lidmaatschappen

Value Drivers Business Valuators is lid van de onderstaande instanties:

Het NIRV (Nederlands Instituut van Register Valuators)

Het NIRV is de onafhankelijke beroepsvereniging voor specialisten op het vlak van business valuation (ondernemingswaardering) en fusies- en overnames. Aan de toelating, en het voeren van de titel RV (Register Valuator) zijn strenge eisen verbonden, waaronder het volgen van diverse opleidingstrajecten en permanente educatie. De bij het NIRV aangesloten specialisten zijn gebonden aan gedrags- en beroepsregels en klacht- en tuchtprocedures die respectievelijk worden getoetst door het SWBO (Stichting Waarderingsonderzoek ten behoeve van Bedrijf en Onderneming) en Stichting Gedrags- en Beroepsregels Business Valuation. Het NIRV is geaccrediteerd door het NIVRA (Nederlands Instituut van Register Accountants).
Daarnaast is Value Drivers Business Valuators internationaal verbonden middels het netwerk IBVAS (International Business Valuation Association).

NACVA (National Association of Certified Valuators and Analysts, Verenigde Staten)

NACVA’s missie is om middelen te verschaffen voor de leden en hun status en waardering op het gebied van het uitvoeren van taxaties, geschillen, financiering, en andere aan waardebepaling gerelateerde adviesdiensten te verbeteren.  NACVA Zorgt voor professioneel onderwijs en onderzoek, het stimuleren van de praktijk ontwikkeling, van ethische en professionele beroepsuitoefening, het verbeteren van het publieke bewustzijn van de vereniging en haar leden, en het bevorderen van werkrelaties met andere professionele organisaties. Er zijn 6.000 leden.

EACVA (European Association of Certified Valuators and Analysts, Duitsland)

EACVA is een Europese beroepsorganisatie van business valuators die als enige een internationaal geaccrediteerd opleidingsplatform aanbiedt. Er zijn 1.000 leden. De EACVA is de enige beroepsvereniging voor waardering professionals die door de NCCA (Nationale Commissie voor certificerende instanties) wereldwijd werd erkend. Ze is gecertificeerd sinds 1990 voor waardebepaling professionals en ondersteunt hen in hun dagelijks werk.

logos
EACVA-logo
nacva-logo