Waardebepaling bij echtscheiding

De waardebepaling van een onderneming die is opgenomen in de verdeling bij een echtscheiding vergt gezien de grote belangentegenstelling bijzondere zorgvuldigheid. Value Drivers Business Valuators treedt vaak op als adviseur bij de vaststelling van de waarde van een bedrijf in het kader van echtscheiding. Deze waarderingstrajecten worden vaak uitgevoerd in samenwerking met advocaten en echtscheiding mediators.

Een echtscheidingsproces is vaak een moeilijke periode waar mensen snel doorheen willen. Om tot een goede afsluiting te komen dient ook een financiële afrekening en afwikkeling plaats te vinden, de zogenaamde verdeling van de boedel. Hieronder valt onder meer een eigen huis, de inboedel, spaarrekeningen, pensioenaanspraken, maar ook de onderneming van (één van) de partners.

Waardebepaling onderneming ten behoeve van de boedelverdeling

In beginsel dienen alle eigendommen en schulden waaronder de waarde van de onderneming gelijk verdeeld te worden tussen beide (ex) partners die in scheiding liggen, ervan uitgaande dat men in gemeenschap van goederen is getrouwd. Maar dit kan ook gelden als sprake is van geregistreerd partnerschap zonder voorwaarden. Ook kan in de huwelijkse voorwaarden opgenomen zijn dat de onderneming in de gemeenschap valt.

Een onafhankelijke Register Valuator

In deze gevallen zal aan de ondernemer de onderneming worden toebedeeld in de vermogensopstelling waardoor de onderneming na de echtscheiding blijft voortbestaan, met een van de ex-partners als eigenaar. Van belang is dat de waardebepaling van de onderneming op onafhankelijke en objectieve basis geschiedt. Een Register Valuator is de specialist bij uitstek hiervoor. Ook kan een Register Valuator optreden als partijdeskundige, indien beide partijen aparte specialisten willen inschakelen. Tevens is een goed onderbouwde waardering van cruciaal belang bij een mogelijke gerechtelijke procedure.

Verantwoordelijkheden bancaire

De berekende waarde van de onderneming dient mee te worden genomen in de vermogensopstelling van de boedel. Indien de waarde van een onderneming het overgrote deel van de waarde van de boedel vertegenwoordigd, zal de partner die de onderneming voortzet, hierover afspraken dienen te maken. Dit kan door het aangaan van een lening tussen beide (ex) partners, maar gezien alle emoties kan dit mogelijk niet realiseerbaar zijn. Dan dient de partner die de onderneming voortzet (bancaire) financiering aan te trekken om de financiële afwikkeling plaats te kunnen laten vinden. Ook hierin heeft Value Drivers Business Valuators veel ervaring en kan zij u behulpzaam zijn.

Heeft u vragen? Stel ze direct en vrijblijvend.