De historie van Value Drivers Business Valuators

Over de historie en het bestaan van onze organisatie, de adviseurs van Value Drivers  zijn al meer dan 15 jaar betrokken bij vraagstukken rondom waardebepaling en fusies en overnames. Het is uitermate uniek dat zij deze betrokkenheid vanuit meerdere rollen in het fusie- en overnameproces hebben vervuld. Zo zijn trajecten begeleid vanuit de rol van accountant, financieel directeur (zowel aan de koop- als verkoopkant), ondernemer (risicodragend) en Corporate Finance adviseur. Value Drivers is als onafhankelijk Business Valuators huis sinds 1999 actief in de Benelux.

Value Drivers is lid van de Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV). Het NIRV is de beroepsvereniging voor Register Valuators in Nederland. Een Register Valuator of RV is een financieel deskundige die gespecialiseerd is in de bepaling van de waarde van een onderneming.

Hoewel het waarderen van bedrijven een relatief nieuw vakgebied is, wordt het steeds vanzelfsprekender om in verschillende situaties een RV in te schakelen. Niet iedereen mag zich RV noemen. Een RV heeft door het volgen van een gespecialiseerde postdoctorale opleiding Business Valuation de kennis en expertise opgebouwd om een onderneming te waarderen en om de meest complexe waarderingsvraagstukken uit te voeren.