Gerechtelijk deskundige

Om een uitspraak te doen in een geschil waarin waardering technische aspecten een beslissende rol spelen kan de rechter één of meer deskundigen benoemen. Die deskundigen leveren dan de (vak)technische antwoorden op de vragen van de rechter. Zo wordt bewerkstelligd dat de ontbrekende technische kennis van de rechter wordt aangevuld, die op grond daarvan de juridische beslissing neemt. Die deskundigen moeten dan wel voldoende kwaliteit in huis hebben.

Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor als er een conflict is over:

  • de waarde van de onderneming in een verdeling bij een echtscheiding of opheffing huwelijksvoorwaarden
  • een conflict in het kader van de waarde van aandelen in het kader van uitkoopregelingen
  • een conflict over de bepaling van economische schade
  • een conflict

De gerechtelijk deskundige wordt benoemd door de Rechtbank. In dit geval rapporteert de deskundige aan de Rechtbank. Voor opdrachten waarbij de Register Valuator is aangesteld als gerechtelijke deskundige en het deskundigenbericht zijn de regels vastgelegd in de Leidraad Deskundigen en deskundigenbericht. Een belangrijk principe hieruit is de mogelijkheid van hoor- en wederhoor van partijen. Value Drivers Business Valuators heeft ervaring met deze juridische procedures en kennis van zaken. Ook als partijdeskundige, het uitwerken van bindend advies in het kader van een minnelijke regeling en opdrachten voor het Nederlands Arbitrage Instituut kan Value Drivers Business Valuators worden ingeschakeld.

Bekijk ook de volgende pagina’s voor meer informatie over onze diensten:Share issue >, Aandelenwaarde >, Bedrijfswaarde >, Conflictwaardering >, Deskundigenbericht >, Fairness opinion >, Gerechtelijk deskundige >, Goodwill >, Goodwill onderneming >, Goodwill praktijk >, Intrinsieke waarde >, Liquidatiewaarde >, Multiple waardering >, Onafhankelijke waardering >, Ondernemingswaarde >, Partijdeskundige waardering >, Prijs multiples >, Prijstaxatie >, Second opinion waardebepaling >, Transactie multiples >, Transactiewaardering >, Waardebepaling >, Waardebepaling financiële dienstverlener >, Waardebepaling handelsonderneming >, Waardebepaling industriële onderneming >, Waardebepaling zorgonderneming >, Waardering abitragezaken >, Waardering accountantskantoor >, Waardering advocatenkantoor >, Waardering afvalbedrijf >, Waardering Intellectual property >, Waardering mediation >, Waardering notariskantoor >, Waardering octrooi >, Waardering patent >, Waardering recyclingbedrijf >, Waardering software >, Waardering start-up