Goodwill onderneming

De goodwill van een onderneming is een onderdeel van de totale bedrijfswaarde. Het is daarom goed om te weten hoe hoog dit mag worden ingeschat. Value Drivers berekent deze waarde voor uw onderneming, waarbij gekeken wordt naar de goodwill van de ondernemers èn de persoonlijke goodwill. Value Drivers is als specialist in staat de alle waarden en factoren te definiëren. Onze experts helpen u graag verder.

Goodwill praktijk

Goodwill praktijk verschijnt als restpost op de balans bij de koper van een praktijk als het verschil tussen de boekwaarde van de acquisitie en de betaalde prijs. Bedrijfseconomisch en vanuit het perspectief van economische waarde heeft het begrip geen betekenis. De origine van goodwill is daartegen wel aan te geven: veel waardevolle bezittingen van de praktijk staan immers niet op de balans en voor zover ze er wel staan is de boekhoudkundige waarde slechts bij toeval gelijk aan de marktwaarde. Dat waardevolle bezittingen immaterieel van aard zijn doen niet af aan hun waarde. Voor een zorgpraktijk kunnen dit bijvoorbeeld zijn:

  • kwaliteit van de organisatie zoals ingewerkt team, kwaliteit en vernieuwing in de ICT systemen
  • kwaliteit van de samenwerkingsverbanden, regeling waarneming, contracten zorgverzekeraars
  • ketenzorg
  • algemene staat van de praktijk, naam en faam, kennis en kunde, accreditatie
  • kostenbewustzijn, doelmatigheid van de uitgaven en investeringen
  • innovatie en verbeterpotentieel
  • patiënttevredenheid