Multiple waardering

Ten behoeve van de toetsing van het waarderingsonderzoek op basis van de inkomstenbenadering is het gebruikelijk om de voorwaarden aan de prijsvorming op de markt te toetsen door multiple analyse. Dit is een relatieve prijs-methode.

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen transactie multiples (gebaseerd op prijsvorming van aan- en verkooptransacties van vergelijkbare bedrijven) en prijs multiples (gebaseerd op de actuele prijsvorming van vergelijkbare sectoren en/of bedrijven op de beurzen).

Uitgangspunten bij de multiple-analyse zijn:

  • Beursprijzen (marktkapitalisatie) en/of transactieprijzen worden afgezet als ratio/multiple ten opzichte van kengetallen zoals omzet, bedrijfsresultaat (EBIT) en EBITDA, nettoresultaat en aantal personeelsleden.
  • De uitkomsten van de waardeberekening van DCF (onder a/b) wordt vervolgens getoetst aan de prijsvorming van Automatisering Orthodontiepraktijken B.V. gebruik makend van sectormultiples of multiples van vergelijkbare beursgenoteerde bedrijven (prijs- en eventuele beschikbare transactie multiples). Het vinden van echt goed vergelijkbare bedrijven en/of instellingen is over het algemeen moeilijk en een nadeel van deze methode.

 

Dit is ook relevant als de grondslag voor de waardering van de waarde in het economisch verkeer. Value Drivers Business Valuators heeft toegang tot alle relevante databases zoals Infront Analytics en M&A.