Intrinsieke waarde

Binnen activa benadering wordt de waarde van de onderneming feitelijk bepaald door de balans van de onderneming. We onderscheiden waardering op basis van:

De balanswaarde

Balanswaarde is een eerste zij het onnauwkeurige aanduiding van de waarde van de aandelen van een onderneming. Balanswaarde is het eigen vermogen (netto-actief) volgens de meest recent neergelegde jaarrekening of een tussentijdse balansopstelling van activa en passiva.

De intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde is de optelsom van de zichtbare economische bezittingen van een onderneming op een bepaald moment (inclusief eventuele overwaarde). Deze methode is eenvoudig, vooral als er geen sprake van goodwill is. Het grootste nadeel van deze methode is dat de waarde wordt bepaald op basis van een momentopname. Deze waarderingsmethode wordt nog wel eens gebruikt als het rendement van de onderneming laag is, maar als er wel veel waardevolle (vaste) activa zijn zoals gebouwen en grond (bijvoorbeeld een landbouwbedrijf). De intrinsieke waarde of balanswaarde wordt nog vaak door partijen gebruikt maar is buiten situaties waarin de onderneming onvoldoende rendeert geen grondslag voor economische waarde.